Start2Shoot
Home
Leren schieten met vuurwapens door Start2Shoot
IMG_0359
Initiatie vuurwapens, schieten met wapens bij Start2Shoot
Initiatie vuurwapens, schieten met wapens bij Start2Shoot
Initiatie vuurwapens, schieten met wapens bij Start2Shoot
Initiatie vuurwapens, schieten met wapens bij Start2Shoot
Initiatie vuurwapens, schieten met wapens bij Start2Shoot
Initiatie vuurwapens, schieten met wapens bij Start2Shoot
Initiatie vuurwapens, schieten met wapens bij Start2Shoot
Initiatie vuurwapens, schieten met wapens bij Start2Shoot
Initiatie vuurwapens, schieten met wapens bij Start2Shoot
Initiatie vuurwapens, schieten met wapens bij Start2Shoot
Initiatie vuurwapens, schieten met wapens bij Start2Shoot

Start2Shoot

Initiaties, I.P.S.C. kleiduif en begeleiding. 

Nieuwe sportschutters


Uniek concept in Belgie waarbij we nieuwe schutters begeleiden en voorbereiden voor het sportschutters licentie examen. 

Initiaties


1 x per kalenderjaar mag elke meerderjarige Belg met vuurwapens schieten in een erkende schietclub ter kennismaking & promotie van de schietsport zonder licentie! Indoor schietstand als outdoor kleiduif schieten.

Evenementen


Organisatie van activiteiten om het publiek kennis te laten maken met de schietsport. Opendeurdagen, Funshoots,...

Waar?


Elk erkend schietclub

Wat is

SCHIETSPORT?

tekst sportschieten.be

Wat is sportschieten?


Voor buitenstaanders is het niet altijd gemakkelijk schieten als een sport te aanzien. Schieten is uiteraard niet te vergelijken met echte actiesporten zoals voetbal, zwemmen, atletiek,…

Het schieten is immers een concentratiesport. Doch is het voor topschutters zeker van belang over een zeer goede algemene conditie te beschikken en kunnen deze actiesporten zoals hierboven vernoemd zeker aangewend worden als basistraining (gecombineerd met kracht –en duurtraining) naast de specifieke schiettrainingen.
De concentratie en zelfbeheersing die een schutter bij elk schot (bijvoorbeeld 40 maal in 1u15) dient op te brengen is te vergelijken met de start van een 100m sprint. Begrijpelijk dus dat dit na een schietwedstrijd bij schutters mentale, maar ook fysieke uitputting teweeg kan brengen.


Samengevat is vooral de techniek, de zelfbeheersing en concentratie gesteund door een algemene basisconditie van belang in de schietsport en speelt onze leeftijd weinig rol. Uiteraard dienen er voor de jeugd aanpassingen te worden voorzien in wapens, wedstrijdprogramma, trainingen enz…

Schieten is een individuele sport en enkel de schutter zelf is verantwoordelijk voor zijn resultaten. Met training en doorzettingsvermogen is iedereen wel in staat een redelijk niveau te halen in de schietsport.

Veiligheid


De schietsport is één van de veiligste sporten in ons land. Hiertoe wordt bijgedragen door het opstellen van goede reglementen en afspraken.


Zo dienen de verenigingen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement voor clubs. Er zijn hierover onder andere afspraken gemaakt betreffende de veiligheid voor zowel buiten als op de schietbaan. Elke schutter of bezoeker dient zich aan deze regels te houden!

Omgaan met wapens en het bezit ervan brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee en dit dient elke schutter goed te beseffen. Enkel perfecte discipline op dit vlak zorgt ervoor dat de sportschutter zijn hobby kan blijven uitoefenen. Er zijn een aantal basis- / veiligheidsregels die een schutter steeds in acht moet nemen:


1) Behandel een wapen steeds alsof het geladen is!Leg een wapen steeds ongeladen neer. Vergewis je van ieder wapen waar je mee in aanraking komt, of het ontladen is. Ook bij wapens waarvan je nooit zou verwachten dat ze geladen kunnen zijn: lader uitnemen, trommel en kamer(s) inspecteren. Vertrouw ook nooit zomaar op veiligheidsmechanismen (veiligheidspal, enz…). Raak nooit de trekker aan tenzij je de schietschijf in het vizier hebt en wilt schieten.


2) Richt je wapen steeds naar een veilige zone!
Dit is eveneens een fundament. Wapens worden enkel op de doelen gericht, op de schietbaan, NOOIT naar een andere persoon. Ook niet per ongeluk, wanneer je wapen ‘ontladen’ is, NOOIT!


Het is de meest onvergeeflijke fout die je kan maken. Ongevallen gebeuren vrijwel steeds door onvoorzichtigheid en/of onwetendheid. Onwetendheid kan worden weggewerkt, onvoorzichtigheid moet elk van ons tegengaan.

Naast het Huishoudelijk Reglement van de federatie, hebben bijna alle schuttersverenigingen hun eigen specifieke veiligheidsvoorschriften. Het is aan elke schutter individueel zich te informeren en deze voorschriften strikt na te leven!

Start2Shoot

Wij willen de schietsport promoten. We begeleiden nieuwe schutters tot het behalen van de sportschutterslicentie op een veilige en verantwoorde manier.

Start2Shoot heeft een eigen I.P.S.C. team en is ook actief in het kleiduif schieten.


Veiligheidsmaatregelen


Uitpakken van het wapen:

– Het uitpakken van het wapen gebeurt ALTIJD op het schietpunt.
– Wanneer men bij het openen van de koffer vaststelt dat het wapen met de loop naar de schutter verpakt is, dan dient men de koffer terug dicht te doen en de gehele koffer om te draaien.
– Neem het wapen uit de koffer.
– Vooraleer men het wapen op de schiettafel neerlegt past men eerst de veiligheidsmaatregelen toe:


Pistool
– Loop van het wapen in ongevaarlijke richting (= doel)
– Trekkervinger langs trekkerbeugel
– Lader af Schuif achteruit en kijken in de kamer
– Schuif met de schuif pal blokkeren leeg wapen met uitwerpvenster naar boven neerleggen op de schiettafel samen met de lege lader


Revolver
– Zie dat je op voorhand de draairichting van de trommel kent!
– Loop van het wapen in ongevaarlijke richting (=doel)
– Trekkervinger langs de trekkerbeugel
– Trommel openen en kijken in de kamers
– Ledig wapen met open gekantelde trommel op schiettafel leggen zodat lege kamers zichtbaar zijn.


Geweer (getrokken loop)
– Loop van het wapen in ongevaarlijke richting (=doel)
– Trekker vinger langs trekkerbeugel.
– Lader af (indien aanwezig).
– Grendel of Sluitstuk (halfautomaten) open en kijken in de kamer .
– Sluitstuk blokkeren met blokkering pal. De grendel open laten.
– Ledig wapen neerleggen met uitwerpvenster naar boven zodat lege kamer zichtbaar is.


Geweer (gladde loop)
– Loop in ongevaarlijke richting (= doel)
– Trekker vinger langs trekker beugel .
– Wapen openen hetzij met grendel hetzij openkantelen (bascule) .
– Kijken in kamer en in de loop .
– Het wapen geopend neerleggen .


Veiligheid op de schietstand

Iedere schietstand/vereniging heeft een intern reglement betreft de veiligheid.
Dit om jezelf en andere schutters te behoeden van ongelukken.
Onderstaand enkele nuttige tips:


Aankomst op de stand:

 • Transporteer je wapen steeds in een slotvaste koffer, met trekkerslot of verwijder de grendel.
 • Bij het uitnemen van je wapen zorg je steeds dat de loop (mikorganen) naar de doelen gericht is, leg je wapen niet direct neer:
  – Verwijder je trekkerslot.
  – Verwijder de lader en controleer of deze geen patronen bevat.
  – Trek de stukken naar achter (of de grendel) en controleer de kamer.
  – Leg je wapen neer met de loop naar doel gericht,  kamer zichtbaar.


Klaarmaken schieten:

 • Neem de lader en laad deze met maximum 5 patronen.
 • Neem je wapen in de hand en zorg dat de loop richting doelen gericht blijft.
 • Plaats de lader in het wapen.
 • Neem de schiethouding in.
 • Kamer een patroon en zorg dat je wijsvinger naast de trekker ligt.
 • Richt het wapen op doel en breng de wijsvinger naar de trekker.
 • Schiet 5 patronen.
 • Na 5 patronen blijft de slede achteruit, neem de lader uit het wapen.
 • Leg het wapen neer met de kamer zichtbaar.


Incidenten

Onderstaande incidenten kunnen zich voordoen op de schietstand.
Het is aan de schutter om het hoofd koel te houden en beheerst het wapen te ontladen.


Noodgeval derden;

– Haal je wijsvinger van de trekker.
– Verwijder de lader.
– Draai je wapen zo dat de loop op doel is gericht maar dat je de patroon uit de kamer in je hand kan opvangen.
– Leg je wapen neer, kamer zichtbaar en ga achter de veiligheidslijn staan.


Hapering van het wapen:
Oorzaken van haperingen kunnen zeer verschillend zijn en kunnen afhangen van het type wapen. Een vaak voorkomende hapering is “Een ketser”.
Bij een ketser past men volgende procedure toe:
– Haal je wijsvinger van de trekker.
– Wacht 30 seconden met de loop op doel gericht (vertraagde ontbranding)
– Start de veiligheidsmaatregelen.
– Verwijder de slechte patroon door deze af te voeren naar de “ketserbak”
– Plaats de lader opnieuw, kamer een patroon en schiet verder.